Sludinājums ir beidzies 06/06/2017.

Kontaktpersona eirovest

http://lib.lv/1940

27015010

info@eirovest.lv

“PVN aktualitātes un piemērošana, 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā.”
14. jūnijā Liepājā un 15. jūnijā Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 14:30, lektors: Edgars Bisenieks - PVN speciālists, Mg. jur.

Semināra programmā:
1. 2017.gada 20.aprīļa grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
2. Preču piegādes un iegādes nestandarta situācijās.
3. Pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas un priekšnodokļa problēmjautājumi.
4. Darījuma partnera uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību īstenošanā.
5. Citi jautājumi:
• PVN rēķinu noformēšanas nianses un tipiskas kļūdas;
• PVN deklarācijas aizpildīšanas situācijas, kas nav 15.01.2013. noteikumos Nr.40 "Noteikumi par PVN deklarācijām" tieši atrunātas.

Dalības maksa: EUR 69.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 75.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

16/05/2017, # , Rediģēt